BPM Taxatie

U kunt BPM aangifte doen op basis van een taxatierapport waarbij de werkelijke waarde wordt bepaald door een register taxateur, indien dat voor u de meest gunstige manier van aangifte doen is. Om de juiste waarde van een voertuig te bepalen wordt er gekeken naar alle kenmerken en beschadigingen van het motorvoertuig.

Het is belangrijk dat u gebruik maakt van een register taxateur om zijn deskundigheid en onafhankelijkheid te waarborgen. Deze ‘taxateur’ is dan vaak niet meer te vinden en u ontvangt de rekening achteraf van de Belastingdienst. Een eventuele BPM naheffing kan tot 5 jaar na aangifte volgen.

Afschrijving met een taxatierapport mag alleen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U mag een taxatierapport alleen gebruiken voor motorrijtuigen met meer dan normale gebruiksschade, en voor motorrijtuigen die niet in een koerslijst voorkomen. Met normale gebruiksschade bedoelen wij: slijtage en kleine beschadigingen die ontstaan door het gebruik van een motorrijtuig en die passen bij de leeftijd en kilometerstand van het motorrijtuig.
  • Het taxatierapport is afkomstig van een onafhankelijke, erkende taxateur, die geen onderdeel uitmaakt van, of direct of indirect verbonden is aan een bedrijf dat handel in gebruikte motorrijtuigen. Deze taxateur mag ook geen bpm-aangiften opstellen voor eigen klanten of derden of optreden als gemachtigde bij bezwaar- en beroepsprocedures
  • Het rapport is maximaal 1 maand vóór het tijdstip dat de belasting is verschuldigd, opgemaakt.
  • Staan in het taxatierapport gegevens uit een koerslijst? Dan mag u maar van 1 koerslijst gebruikmaken. Als er gegevens ontbreken in die koerslijst, mag u de koerslijst aanvullen.
  • Het taxatierapport beschrijft de staat waarin het motorrijtuig zich op dat tijdstip verkeerde.
  • In het taxatierapport is de waarde bij inkoop van het motorrijtuig door een handelaar in Nederland, duidelijk en gedetailleerd beschreven.
  • In het taxatierapport staat een verklaring van de taxateur dat hij de waarde naar waarheid heeft vastgesteld, na een grondige fysieke opname van het motorrijtuig.
  • In het taxatierapport staat de datum, begin- en eindtijd van deze fysieke opname en de naam, het adres en de woonplaats van de taxateur.
  • Afschrijving met taxatierapport geldt alleen voor motorrijtuigen die volgens de wegenverkeerswetgeving aan het verkeer mogen deelnemen.
  • Afschrijving met taxatierapport geldt niet voor een motorrijtuig met essentiële gebreken waardoor u er niet mee kunt of mag deelnemen aan het verkeer. Deze gebreken moet u eerst herstellen. Een auto heeft essentiële gebreken als hij bestemd is voor sloop of Wacht Op Keuring (WOK-status).
  • Wilt u afschrijven met een taxatierapport? Meld dit dan als u aangifte doet. Dit kunt u later niet meer veranderen.
  • Bij een taxatierapport moet u het motorrijtuig beschikbaar houden tot u bericht van ons krijgt. Dit geldt tot maximaal 6 werkdagen nadat u bpm-aangifte hebt gedaan.

Meer informatie kunt u vinden op www.belastingdienst.nl.